Chory chrześcijanin ma prawo do częstego korzystania z sakramentów św. Sakrament Namaszczenia Chorych umacnia ducha, często uzdrawia ciało i daje moc do zniesienia i ofiarowania Bogu swego cierpienia.

Sakrament Chorych przyjmujemy w czasie każdej poważnej choroby i jej nasileń. Zwykle nie częściej niż raz na pól roku.

W naszym kościele Sakrament Chorych udzielany jest:

W domu chorego przed przybyciem kapłana przygotować należy:

 

Wszyscy domownicy powinni brać udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów św.

Komunię św. do chorych w niedziele całego roku roznoszą Świeccy Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu.