BIERZMOWANIE

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” (Dz 8,14-17)


 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ODBYWA SIĘ W PARAFII ZAMIESZKANIA

Wszelkie pozostałe informacje i zadania, które mają wypełnić osoby pragnące przyjąć ten sakrament w naszej parafii, znajdują się w zakładce „kandydaci do bierzmowania”. 

WSZYSTKICH DOROSŁYCH, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili jeszcze do sakramentu bierzmowania, zapraszamy do indywidualnego przygotowania pod okiem naszych duszpasterzy.