KANDYDACI do Parafialnej Rady Duszpasterskiej: 
 

Głosowanie: 13 marca 2022 r.