REGULAMIN CMENTARZA

RENOWACJA CMENTARZA

Cmentarz Parafialny czynny w porze letniej od 7.00 do 20.00, w porze zimowej od 8.00 do 17.00. Biuro cmentarza czynne od 8.00 do 13.00 (tel. 573 958 612).