Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.


 

Formalności, jakie trzeba załatwić:

Należy dostarczyć :


 

Informacje na temat nauk przedmałżeńskich znajdują się na stronie: www.nauki.rodzina.bielsko.pl