Proboszcz:

KS. KANONIK DR ANDRZEJ MOJŻESZKO 

ur. 10.12.1964 r., pochodzi z Parafii MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach, wyświęcony w Katedrze Wawelskiej przez kard. Fr. Macharskiego w 1989 roku; w parafii od roku 2011.

 

Wikariusze:

 

KS. PIOTR NIEMCZYK

KS. MACIEJ KORNECKI

KS. MARCIN SANDOK

KS. WIESŁAW GREŃ

KS.  KAMIL BIAŁOŻYT

 

Rezydenci :

KS. MGR ŁUKASZ JOŃCZY

Kapelan Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II.

 

KS. KANONIK KRZYSZTOF STRZELCZYK

 
ur. 17.10.1951 r., pochodzi z naszej Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, wyświęcony w Katedrze Wawelskiej przez kard K. Wojtyłę w 1976 roku; w parafii od roku 2018.